aikuisopiskelu, psykologia, terveyskasvatus

Terveyskasvatus: syksyn opiskelukuulumisia

Kun aloitin tämän blogin, tarkoitus oli kuvata matkaa avoimen väylältä kohti maisteriopintoja. Ovet yliopistoon aukesivatkin jo tänä syksynä pääsykokeiden kautta.

Olen tämän syksyn keskittynyt täysipäiväiseen opiskeluun, mutta keväällä toivoisin löytäväni osa-aikaista/keikkaluonteista työtä opintojen ohelle. Tällä hetkellä haluan työskennellä opintojen ohessa, en opiskella töiden ohella.

Syksyn aikana on kertynyt mukava määrä opintoja, mutta ahkeroinnista huolimatta jouduin parin pienemmän kurssin osalta toteamaan, että marraskuun deadline tuli ja meni. Ajankäyttöä on toisinaan vaikea arvioida, koska opiskelu on enimmäkseen kirjoitustyötä.

Olen saanut valmiiksi:

  • Kehityspsykologia 2 -kurssin (5 op) osana psykologian aineopintoja
  • Yhdistän tutkintooni myös Terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuuden (30 op), josta on syksyn aikana suoritettu: Terveystiedon perusteet (4 op), Riippuvuus (3 op) ja Mielenterveys ja tunneosaaminen (3 op)
  • Terveyskasvatuksen syventävistä opinnoista on valmiina Viestintä ja vaikuttaminen terveyden edistämisessä (2 op) ja yhtä seminaaria vaille valmis on myös Terveyskasvatuksen ja terveyden edistämisen lähestymistavat, teoriat ja sovellusmallit (5 op)

Parhaillaan työn alla on:

  • Väyläopintoihin sisältyvän kandidaatin tutkielman (6 op + seminaarit 2 op) edistäminen

Lisäksi kevään kurssisuunnitelmaa laatiessani päätin, että haluan 8.1.2023 mennessä saada valmiiksi nämä ”roikkumaan” jääneet kurssit:

  • Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen terveyden edistämisessä (2 op)
  • Toimintaympäristölähtöinen terveyden edistäminen (2 op)

Läpi opintojen kulkee mukana myös Asiantuntijana kehittyminen (2 op) -kurssiin liittyviä tehtäviä ja seminaareja.

Jos keskittyisin pelkästään ns. pakollisiin kursseihin, saisin maisteriopinnot suhteellisen nopeasti kasaan. Tärkeintä minulle ei kuitenkaan ole tutkintonimike tai nopea valmistuminen. Tärkeintä on mahdollisuus saada opiskella ja oppia. Vaikeinta onkin se, etten voi loputtomasti sisällyttää erilaisia sivuainekokonaisuuksia opintoihini. Kaikki tuntuu kiinnostavalta ja tärkeältä. Olen kuin lapsi karkkikaupassa.

Saatat myös pitää...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.