aikuisopiskelu, terveyskasvatus

Terveystieteiden maisteriksi avoimen väylän kautta

Jos sinulla on terveysalan AMK-tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto, voit hakeutua suoraan terveystieteen maisteriopintoihin. Tämä edellyttää tiettyjen väyläopintojen suorittamista avoimessa yliopistossa vähintään arvosanalla hyvä (3). Väyläopinnoissa …